Allerød Skakklub

Allerød Skakklub

ASK Klubturnering 2018 - 2019 (A- og B-medlemmer samt deltagere i begyndertræningen)


Dato og tid

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19:25 til torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 19:25

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 18. oktober 2018 kl. 18:00

Sted

Allerød Skakklub
Skovensvej 4
3450 Allerød
Denmark

Arrangør

Allerød Skakklub V. Jesper Fris,
+45 28 89 09 97
jesperfris@hotmail.com

ASK Klubturnering 2018-19
Velkommen til Allerøds klubturnering. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger.
Spilledatoer 25/10  8/11  29/11  3/1  7/2  7/3  4/4

Turneringsledere

Jesper Fris, tlf. 28 89 09 97, jesperfris@hotmail.com

Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77, Spurvevang@youmail.dk

Anders Rossen-Jørgensen, tlf. 52 17 49 72 , androssen@hotmail.com

Tilmelding og indskud
Tilmelding og betaling af indskud skal ske på https://skak.nemtilmeld.dk senest den 18. oktober 2018 kl 18:00. Indskud 200 kr. (juniorer under 20 år og SU-medlemmer 100 kr.).
Regler Der spilles efter FIDE’s regler for skakspillet og DSU’s reglement for koordinerede turneringer, som de står beskrevet i nyeste udgave af Skakhåndbogen. Alle partier rates. Grupperne ELO-rates, hvis betingelserne er opfyldt.
Spilletidspunkt
Spilletidspunktet er torsdag kl. 19.30 på de angivne spilledatoer; turneringslederne kan vælge at udsætte kampstart nogle få minutter af hensyn til juniortræning, begyndertræning m.m.
Det er tilladt at komme 30 minutter for sent til et parti, regnet fra det normale spilletidspunkt kl. 19.30. Hvis en spiller ikke er til stede i spillelokalet senest kl. 20.00, er partiet tabt for spilleren.

Spillested
Klubbens lokaler, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød

Turneringsform og gruppeinddeling
Der spilles 7 runder, så vidt muligt i alle-mod-alle-grupper med 8 spillere, nederste gruppe eventuelt schweizer.
Turneringen er åben for A- og B-medlemmer samt deltagere i begyndertræningen. Sidste års gruppevindere er berettiget til at spille en gruppe højere, uanset rating, og sidste års klubmester er berettiget til at spille i øverste gruppe uanset rating.
Betænkningstid og noteringspligt
Hver spiller har 90 minutter til hele partiet med et tillæg af 30 sekunder pr. udført træk. Der er noteringspligt under hele partiet.
Mobiltelefoner m.m.
Spillernes mobiltelefoner og andre elektroniske kommunikationsmidler skal være slukket under hele partiet, jf. skakreglerne. Tændt mobiltelefon = tabt parti.
Afbud og udsatte partier
Afbud skal både meddeles til modstanderen og til en af turneringslederne senest dagen før spilledagen. Ved afbud på selve spilledagen træffer turneringsledelsen afgørelse om partiets afvikling, herunder om det er tabt for den spiller, der har meldt for sent afbud. Det er ikke tilladt at udeblive uden afbud.
Det påhviler spillerne at medvirke aktivt til at få afviklet udsatte partier. Turneringsledelsen er berettiget til at fastlægge nye spilledatoer for udsatte partier og om nødvendigt at træffe afgørelse om udfaldet af ikke-afviklede partier. Alle partier fra de tidligere runder skal være afviklet senest dagen før sidste runde.
Præmier, klubmesterskab og oprykning
Indskuddet minus ratingafgifter går til præmier. Præmierne deles ved ligestilling i point.
Bedst placerede A-medlem i øverste gruppe er klubmester.( Se regler på hjemmeside) I de øvrige grupper har vinderen ret til at spille en gruppe højere i den følgende sæson uanset rating. Ved ligestilling i point findes gruppevindere ved korrektionsberegning (Sonneborn-Berger).
Turneringskomité
Protester over resultat eller afvikling af partier samt klager over afgørelser skal indsendes skriftligt til turneringskomiteen senest 24 timer efter afslutningen af det parti, der indgives protest imod.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Allerød Skakklub V. Jesper Fris,
+45 28 89 09 97
jesperfris@hotmail.com